Ett privat fastighetsbolag med långsiktigt ägande i fokus.

 
 

FL Invest AB ingår i familjebolaget Fredrik Lindberg Holding AB koncernen. Vi är en liten organisation som är lätt att nå med både korta och snabba beslutsvägar. Vi har en lång erfarenhet av att utveckla, äga och förvalta bostäder och kommersiella fastigheter. För tillfället söker vi aktivt efter mark och exploateringsfastigheter i Uppsala och storstockholmsområdet. 

 
 

våra fastigheter

Vår kärnverksamhet är att äga och förvalta fastigheter. Här hittar du ett axplock utav vårt bestånd.

Läs mer →

KONTAKT

Vår framgång bottnar i en nära dialog och kommunikation med våra partners samt hyresgäster. 

Kontakta oss →