OM OSS

Inom fastighetsutveckling arbetar vi med egna fastigheter med tyngdpunkt på att i tidiga skeden driva detaljplanearbete.

FL Invest AB bildades 2013 och vår verksamhet är i huvudsak fokuserad till projektutveckling av egna fastigheter. Det innebär nyproduktion av såväl bostäder som kommersiella fastigheter i attraktiva lägen med tyngdpunkt på Uppsala och storstockholmsområdet. Sedan bolagets start har vi var varit delägare och arbetat med projektutveckling och skapat 1 600 byggrätter i centrala Uppsala. 

FL Invest AB bedriver projektutveckling i Stockholms län och i Uppsala. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Vi är ett familjeägt bolag med ett kompetent och erfaret team med fastighetsförvaltning och projektutveckling.