Karamellfabriken - Svartbäcksgatan 26-30

Gatuhusen har utsikt över Linnéträdgården och gårdshusen mot Fyrisån. Fastigheterna innehåller en mix av bostäder och kommersiella lokaler på totalt ca 2050 kvm. 
Trots de sista decenniernas omfattande rivningsvåg i Uppsalas innerstad återstår dessa vackra unika kulturkvarter. Pågående planarbete och byggstart beräknas ske under 2017.
Vi har i nära samarbete med Upplands museum och kommunens antikvarier påbörjat resan med ambitionen att återställa gårdarnas ursprung med nyproduktion av bostäder samt konvertering av kommersiella ytor till bostäder. Karamellfabriken har med sin intressanta historia, speciella karaktär och unika läget alla förutsättningar till att bli ett unikt boende. 
Arkitekt – Hagman Arkitekter

 

 

Säbygatan

Främre Boländerna i Uppsala står inför en intressant transformering från dagens industrikvarter till en blandad användning av nya kommersiella ytor, kultur, handel och hotell. Med sitt centrala läge med knappt en kilometer till centralstationen kommer vi på Säbygatan 13 i främre Boländerna i samarbete med Bjarke Ingels Group (BIG) påbörja planarbetet för skapa en mix av kommersiella ytor, long stay hotell och nya grönytor som bjuder in till levande kvarter.

 

 

Tingshuset - St Olofsgatan / Storgatan

Invid Uppsalas Österplan i det fd norra Tingshuset kommer en omvandling av fastigheten ske med fokus på stadens seniorer. Ambitionen finns även att uppföra nya huskroppar på fastighetens innergård för att skapa moderna seniorbostäder.
Arkitekt – Johan Celsing Arkitekter

 

 

TÄBY KYRKBY CENTRUM

Ymer 3 ligger mitt i Täby Kyrkby centrum, ett stenkast från Roslagsbanan. Med sitt centrala läge och utomordentliga kommunikationsmöjligheter ser vi fram emot att utveckla området.   Planarbetet är inlett där vi planerar för exploatering av området med ytterligare kommersiella ytor samt bostäder i samarbete med Archus Arkitekter.  

 

INDUSTRI/KONTORSFASTIGHETER


 

Bolandsgatan/Danmarksgatan 

Industri, handels- och kontorsfastigheterna Uppsala Boländerna 36:1 och Uppsala Boländerna 12:3. Adressen är Bolandsgatan 9-11 och Danmarksgatan 18. Uthyrningsbar area är ca 6 000 kvm och markarealen uppgår till 9 000 kvm.